Privacybeleid

 • Welke persoonlijke gegevens worden door PlanetPanel gebruikt?
  Registratie informatie en de profiel vragenlijst:

  Om lid te worden van PlanetPanel moet men zich via de website registreren waarvoorde volgende informatie benodigd is: e-mailadres, voornaam en achternaam. Op geen enkel punt wordt er gevraagd naar een huisadres of telefoonnummer.

  Profiel Informatie:

  Zodra u zich heeft ingeschreven wordt u gevraagd een aantal profiel vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn beschikbaar via uw persoonlijke pagina en het invullen hiervan is volledig vrijblijvend. U kunt zelf kiezen aan welke vragenlijsten u meedoet.

  Cookies en Log Files:

  Net zoals vele communities op het internet maakt PlanetPanel gebruik van cookies en log bestanden die worden gecreëerd bij een bezoek aan de PlanetPanel website. Een cookie is een bestand dat wordt opgeslagen op uw computer zodra u inlogt op PlanetPanel zodat u niet elke keer opnieuw moet inloggen op PlanetPanel. De log bestanden worden alleen gebruikt om het bezoek te meten op de PlanetPanel website.

 • Hoe en met welke reden wordt de informatie gebruikt?
  Als panellid bent u nooit verplicht om mee te doen aan het forum of de onderzoeken. Alleen op basis van uw expliciete en herhaaldelijk goedkeuring wordt uw mening gebruikt voor de doeleinden zoals deze door u vastgesteld zijn.
  Communicatie met PlanetPanel:

  PlanetPanel maakt gebruik van e-mail om te communiceren met PlanetPanel leden hetzij anders staat aangegeven. Dit betekent dat alleen informatie wordt uitgewisseld waarvoor leden expliciet toestemming hebben gegeven.

  Persoonlijke inhoud:

  PlanetPanel mag gebruik maken van de persoonlijke informatie die u verschaft heeft om de website aan te passen naar uw persoonlijke stijl en uw communicatie frequentie.

 • Hoe en wanneer wordt deze informatie gedeeld?
  Informatie delen met externe partijen:

  PlanetPanel neemt de privacy van zijn leden zeer serieus en zullen dan ook nooit informatie verkopen wat direct gerelateerd kan worden aan individuele personen door externe partijen zonder de expliciete en herhaaldelijke toestemming het panellid. PlanetPanel levert de persoonlijke gegevens en contact informatie alleen met de expliciete toestemming van het panellid.

  Communicatie tussen PlanetPanel leden:

  Het is mogelijk om contact te zoeken met andere panelleden op het forum. PlanetPanel zal geen persoonlijke- of contactgegevens beschikbaar stellen zonder de expliciete toestemming van beide panelleden of in het geval zij dit zelf initiëren. PlanetPanel legt nadruk op het feit dat het geen contactgegevens zal publiceren in het forum. PlanetPanel is niet verantwoordelijk voor het misbruik van contactgegevens door leden op het panel.

 • Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen en inkijken?

  Als PlanetPanel lid heeft u te allen tijde toegang tot uw persoonlijke- en contactgegevens die u aan PlanetPanel heeft toevertrouwd. U kunt deze informatie ook te allen tijde aanpassen. Log in en ga naar uw persoonlijke pagina, daar kunt u uw lidmaatschapsstatus aanpassen, u uitschrijven, uw e-mailadres of wachtwoord veranderen. U ontvangt vervolgens een e-mail met de door u gemaakte wijzigingen. Klik vervolgens op de link in de e-mail om te wijzigingen te bevestigen. PlanetPanel draagt er zo zorg voor dat wijzigingen alleen worden gedaan met de toestemming van het panellid. Als u gebruik maakt van een nieuw e-mailadres en geen toegang meer heeft tot het oude, dan verzoeken wij u om dit aan te passen op uw persoonlijke pagina. Dit volgt een enigszins andere procedure.